ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПАРТНЕРАМ TRAFICBANK.COM

Даний документ (далі – Оферта) визначає порядок надання інформаційних послуг, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між ФОП Михацька Галина Миколаївна, що іменується надалі «Виконавець», та дієздатним повнолітнім споживачем інформаційних послуг, користувачем сайту traficbank.com (далі – Партнер), який прийняв на сайті партнерські умови продажу товарів та/або послуг Авторів.

1. ТЕРМІНИ
У рамках Оферти застосовуються такі терміни:
1.1. Сайт – сукупність результатів інтелектуальної діяльності (програма для ЕОМ, фото, відео та ін.), розміщених у мережі Інтернет за унікальним доменним ім'ям traficbank.com, за допомогою яких Виконавець надає інформаційні послуги в рамках Оферти.
1.2. Товар – послуги та/або цифрові/інформаційні товари Автора, які він продає за допомогою Сайту. Продукти поділяються на такі типи: електронні книги та посібники, навчальні курси (текстові, аудіо та відео), платний доступ на сайт (членство), та їх підтипи
1.3. Користувач – зареєстрована на Сайті відповідно до угоди користувача, доступної на Сайті за адресою: https://traficbank.com/agreement-uk , дієздатна фізична особа з 15 років.
1.4. Автор – користувач Сайту, який розмістив на ньому інформацію про свій(і) Товар(и).
1.5. Адміністратор – фізична особа, представник Виконавця, який має повноваження приймати рішення щодо скарг користувачів Сайту. Адміністратор керується у своїй діяльності внутрішнім переконанням та не несе відповідальності за дії користувачів Сайту, а також здійснює попередню перевірку матеріалів Авторів та Партнерів, що завантажуються на Сайт. Зв'язок з Адміністратором здійснюється електронною поштою main@traficbank.com
1.6. Контент – результати інтелектуальної діяльності, що становлять інформаційне наповнення Сайту.
1.7. Покупець – фізична особа, яка відвідала Сайт, що має намір придбати або набув Товар Автора.
1.8. Партнерська система – умови продажу Товарів, складені Автором, які розміщені на Сайті.
1.9. Акаунт – особистий кабінет (розділ на Сайті) Користувача, за допомогою якого здійснюється керування продажами Товарів. Кожен Користувач отримує Обліковий запис після проходження реєстрації на Сайті. Після реєстрації Користувач отримує безкоштовний Обліковий запис

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця угода має характер публічного договору-оферти відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного та безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) та її Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові всім споживачів.
2.2. Ухвалення партнерських умов Автора на Сайті (натискання кнопки «Стати партнером» на Сайті) означає повну згоду Партнера з Офертою.
2.3. Акцепт Оферти означає також беззастережне прийняття Партнером умов користувальницької угоди та всіх її додатків, тобто положення користувальницької угоди можна застосовувати в рамках Оферти.
2.4. Після натискання кнопки «Стати партнером» на Сайті Партнер отримує партнерські посилання на сторінку Товару та на сторінку оплати Товару. Зазначені посилання завжди знаходяться у розділі Акаунта «Я Партнер».
2.5. Сайт, а також Виконавець, не є платіжною системою в розумінні Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2346-III
2.6. Усі грошові операції Авторів та Покупців проводяться через системи прийому платежів «Інтеркаса» (https://www.interkassa.com), «Tranzzo» (https://tranzzo.com) та ін. Акцепт Оферти означає повне та беззастережне прийняття Партнером умов переказу платежів зазначених систем.
2.7. Виконавець має право будь-коли змінювати умови Оферти в односторонньому порядку. Партнер зобов'язується самостійно ознайомитися з чинною редакцією Оферти, яка завжди доступна на Сайті за адресою: https://traficbank.com/oferta-partners-uk. Зміни Оферти набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.
2.8. Виконавець має право на свій розсуд відмовити у наданні послуг Партнеру у разі отримання скарг на нього від Користувачів Сайту.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Виконавець надає Партнеру такі інформаційні послуги, а Партнер зобов'язується прийняти послуги та сплатити за них:
3.1.1. Надає інформаційний простір на Сайті для продажу Товарів за Партнерськими посиланнями.
3.1.2. Надає посередницькі послуги з прийому платежів за товари.
3.2. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг по Оферті, залишаючись відповідальним за їхні дії перед Партнером.

4. МОЖЛИВОСТІ ПАРТНЕРА

4.1. Партнер у будь-який час має право "Відмовитися від партнерства", натиснувши відповідну кнопку на Сайті.
4.2. Партнер може просувати Товар за допомогою "Промо-матеріалів", підготовлених Автором. Для цього необхідно скопіювати у відповідному розділі на Сайті код матеріалу та вставити його на свою сторінку в Інтернеті (сайт, форум, блог тощо), за допомогою якої Партнер просуває Товар Автора.
4.3. Партнер має можливість додавати "партнерський бонус" за покупку Товару Автора. Для цього йому необхідно натиснути на кнопку під партнерським Товаром «Додати бонус» і ввести текст (у чому полягає бонус) у вікні на Сайті. Партнер має право самостійно визначати вид бонусу.
4.4. Партнер не має права заводити Акаунт з метою придбання для своїх потреб чужих Товарів із партнерською знижкою. У разі виявлення такого факту Адміністратор має право анулювати транзакцію та заблокувати Акаунт Партнера без пояснення причин.
4.5. На Сайті заборонено Автору розміщувати, а Партнеру просувати інформацію про Товари:
4.5.1. Порушують законодавство України, зокрема міжнародні угоди.
4.5.2. Що не відповідають положенням Угоди та здоровому глузду.
4.5.3. Які являють собою шкідливі комп'ютерні програми.
4.5.4. Порушують інтелектуальні права.
4.5.5. Що містять інформацію про інших Авторів та Покупців Сайту.
4.5.6. Що містять інформацію про користувачів платіжної системи WebMoney Transfer.
4.5.7. Які являють собою програмне забезпечення та/або послуги, що забезпечують «накрутку» (автосерфери, автоскладачі, автоклікери і т.д.).
4.5.8. Що містять адреси електронної пошти та SMTP (POP3) серверів (email-баз, спам-листів, контактів скайп, номерів телефонів).
4.5.9. Що представляють собою програмне забезпечення, призначене для збору адрес електронної пошти або для здійснення масового розсилання електронних листів (на дошки оголошень в Інтернеті, форуми, блоги і т.д.).
4.5.10. У назві, опис яких є реклама сторонніх інтернет-ресурсів (магазинів, торгових майданчиків і т.д.).
4.5.11. Дублюючі вже додані в каталозі на Сайті Товари.
4.5.12. Походження та права на які, Автор не може підтвердити, Адміністратор перевірити.
4.5.13. Які використовують Сайт як обмінний пункт.
4.5.14. Що не відповідають правилам Сайту, виконані в низькій якості, а також містять інформацію, взяту з відкритих джерел.
4.6. Забороняється просування на Сайті інформації про Товари, продажні сторінки (сайти Автора) яких розміщені на безкоштовних доменах та хостингах.
4.7. Забороняється просування інформації про Товари з прямими обіцянками швидкого збагачення та Покупців, які вводять в оману, а також інформація про які не відповідає дійсності.

5. ОПЛАТА

5.1. Усі розрахунки з Партнерами здійснюються на підставі діючих способів, тарифів та термінів, наведених на сторінці "Виведення коштів"
5.2. Партнер отримує кошти за умови успішного продажу товару на рахунок у своєму особистому кабінеті. Розмір коштів, одержуваних за кожен продаж, встановлює Автор як комісійну винагороду. Автор може на власний розсуд змінювати розмір комісійних у будь-який момент.
5.3. Комісія включається до підсумкової вартості Товару, що повідомляється Покупцю. Виконавець приймає оплату від Покупця та перераховує на баланс Партнера, комісійну винагороду, позначену автором. Фактично кошти залишаються на зберіганні у Виконавця до моменту виведення коштів відповідно до п.п. 5.5.-5.6.
5.4. Розмір винагороди Партнера за продаж Товару визначається Автором та вказується у Партнерській системі. Розмір винагороди за продаж Товару вказано в Акаунті Партнера у вкладці «Я партнер» – «Інформація».
5.5. Кошти, перераховані Покупцями за Товар, виплачуються Партнеру на запит на його електронний гаманець у системах «Qiwi», «Яндекс гаманець», "Payeer", "Okpay" або банківську картку. Актуальні способи, терміни та тарифи на виведення електронних засобів завжди знаходяться на сторінці виведення коштів в Акаунті.
5.6. Для отримання коштів Партнер повинен попередньо замовити їх виведення у своєму Акаунті
5.7. Виконавець має право блокувати кошти на балансі Партнера, а також застосовувати інші санкції за порушення, передбачені користувальницькою угодою та/або Офертою.
5.8. Виконавець має право здійснити повернення коштів Покупцю у таких випадках:
5.8.1. Виконавець отримав обґрунтовану скаргу Покупця (у такому разі кошти повертаються Виконавцем Покупцю)
5.8.2. Платіжна система, з якої здійснювалася оплата Товару, здійснила повернення коштів, і повідомила звідси Виконавця.
5.9. Про всі повернення Партнер отримує інформацію в особистому кабінеті. У розділі замовлення повернене замовлення має статус "Відхилено".
5.10. Партнер зобов'язується самостійно декларувати свої доходи перед державними органами та сплачувати відповідні податки. Виконавець не є податковим агентом Партнера.
5.11. Усі виплати Партнерам у рамках Оферти здійснюються з урахуванням комісій відповідних платіжних систем, сервісів та платіжних операторів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Партнер розуміє та беззастережно погоджується з тим, що користується послугами виключно на свій страх і ризик і що послуги надаються Партнеру на умовах «як є» та «як доступно», а саме Виконавець не заявляє та не гарантує, що
- послуги відповідатимуть вимогам Партнера;
- послуги будуть надаватися безперервно, своєчасно, безпечно та без помилок;
- будь-яка інформація, отримана Партнером у результаті використання послуг, буде точною та надійною;
- дефекти в роботі або функціональних можливостях будь-якого програмного забезпечення у складі Сайту будуть виправлені в очікуваний Партнером термін;
- завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою Сайту виконується на власний розсуд Партнера на його страх та ризик;
- поради чи інформація в усній чи письмовій формі, отримані Партнером від користувачів Сайту та Покупців або за допомогою послуг, не надають жодних гарантій, не виражених явно в цих умовах.
6.2. Приймаючи положення Оферти, Партнер чітко усвідомлює та беззастережно погоджується з тим, що Виконавець не несе перед Партнером відповідальності за:
- будь-які прямі, непрямі, випадкові, спеціальні, опосередковані та штрафні збитки, понесені Партнером у процесі використання Сайту. До таких збитків відносяться, крім іншого, втрачена вигода (як пряма, так і непряма), збитки ділової репутації та інші види нематеріальних збитків, втрата даних, витрати на придбання товарів або послуг, що замінюють;
- будь-які збитки або заподіяні Партнеру збитки, у тому числі збитки та збитки внаслідок розрахунку Партнера на повноту, точність чи достовірність будь-якої рекламної інформації або ж у результаті співробітництва чи угоди між Партнером та будь-яким рекламодавцем чи спонсором, рекламні матеріали якого Партнер отримав у результаті використання Сайту;
- Порушення конфіденційності з вини Партнера пароля до персоніфікованого доступу до Сайту;
6.3. Обмеження відповідальності Виконавця діє незалежно від того, чи Виконавцю було відомо про можливу шкоду Партнера.
6.4. Розміщуючи на Сайті Контент та/або інформацію про Товар, Партнер зобов'язується дотримуватись законодавства України та всіх країн, для яких призначені продукти, які просуває Партнер. При порушенні умов цього пункту Партнером Виконавець зберігає за собою право видалити будь-яку інформацію про Товар на Сайті без попереднього повідомлення Партнера.
6.5. Розміщуючи інформацію про Товар, Партнер приймає всю повноту відповідальності за достовірність, сумлінність та своєчасність такої інформації, включаючи, але не обмежуючись, Партнер несе відповідальність за:
- відповідність декларованого Партнером на Сайті Товару, законодавству України та будь-якої з країн, для якої призначений Товар;
- відповідність Товару Партнера, інформація про який розміщується на Сайті, заявленій якості.
- будь-які матеріальні вимоги споживачів Товарів Партнера, які пред'являються Виконавцю.

7. САНКЦІЇ. БЛОКУВАННЯ АККАУНТУ

7.1. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку розірвати Оферту з Партнером та припинити надання йому послуг у таких випадках:
7.1.1. Якщо Виконавець обґрунтовано вважатиме, що Партнер веде неправомірну діяльність, порушує чинне законодавство України та/або міжнародні норми.
7.1.2. Якщо Партнер завів Акаунт з метою придбання для своїх потреб чужих товарів з партнерською знижкою. При виявленні такого факту Виконавець має право анулювати транзакцію за Товар та заблокувати Акаунт Партнера без пояснення причин.
7.2. Виконавець має право застосувати до Партнера штрафні санкції у таких випадках:
7.2.1. За розсилку СПАМу за допомогою сервісів Сайту. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор виносить Партнеру попередження; за повторне порушення має право застосувати штраф; за третє порушення, а також у разі надходження скарги на СПАМ від провайдера – Адміністратор має право заблокувати Акаунт Партнера без можливості поновлення, при цьому кошти з особового рахунку Партнера на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.2. За розсилку СПАМу з рекламою сторонніх сервісів (інтернет-сайтів). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу; за повторне порушення – заблокувати Акаунт Партнера без можливості поновлення, при цьому кошти з особового рахунку Партнера на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.3. За розсилку СПАМу від імені «TraficBank». За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді блокування Аккаунту без можливості відновлення.
7.2.4. За придбання Товару (послуги) за своїм партнерським посиланням. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді попередження (з відхиленням партнерської винагороди); повторне порушення тягне за собою відхилення всіх партнерських винагород та штраф; за третє порушення слід блокування Аккаунту без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Партнера на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.5. За піратство (неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу у 10-кратному розмірі вартості Товару Автора; за повторне порушення слід блокування Аккаунту, без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Партнера на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.6. За неповажне звернення до Користувачів, Адміністратора та/або іншого представника Виконавця. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді попередження; повторне порушення - тягне за собою штраф; за третє порушення слід блокування Аккаунту без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Партнера на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.7. За шахрайство. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді блокування Аккаунта без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Партнера на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.8. За обмін базами Покупців, інформацію про які Партнер отримав за допомогою Сайту. За кожне порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу
7.2.9. За встановлення та використання сторонніх скриптів/програм з метою генерації партнерського трафіку. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу. Повторне порушення тягне за собою блокування Аккаунта без можливості відновлення.
7.2.10. За підміну Авторами на своєму сайті звичайних посилань на партнерські (або за інші маніпуляції з партнерським трафіком). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу. За повторне порушення - блокування облікового запису без можливості відновлення та без можливості виведення коштів з облікового запису.

8. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ

8.1. Будь-які дії Партнера з використанням логіну та пароля до Акаунту підтверджують факт формування простого електронного підпису безпосередньо Партнером. Простий електронний підпис є комбінацією з логіну і пароля і підтверджує, що електронне повідомлення надіслано конкретною особою.
8.2. Електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.
8.3. Партнер зобов'язується дотримуватись конфіденційності свого електронного підпису (не передавати свої логін та пароль або надавати доступ до Акаунту третім особам) та несе повну відповідальність за її збереження та індивідуальне використання, самостійно обираючи спосіб їх зберігання та обмеження до них доступу.
8.4. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Партнер зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця шляхом надсилання електронного листа із зазначеної в особистому кабінеті Компанії адреси електронної пошти.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Всі об'єкти на сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти є об'єктами виняткових прав.
9.2. Жодні об'єкти інтелектуальної власності, а також будь-який Контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані без попереднього письмового дозволу правовласника. Незалежно від того, чи здійснюються відповідні дії з метою отримання прибутку чи без такої мети.
9.3. Партнер, розміщуючи Контент у будь-якому місці на Сайті, безоплатно надає Виконавцю невиключне право на використання Контенту шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу та розповсюдження з метою функціонування Сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Вказане у цьому право надається на весь термін охорони виключного права та поширюється на територію всіх країн світу. Виконавець може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Партнера як складові у відповідні збірники, здійснювати інші дії, що служать досягненню зазначених цілей.
9.4. Партнеру надається особисте невиключне та невимовне право використовувати програмне забезпечення Сайту, за умови, що ні сам Партнер, ні будь-які інші особи за сприяння з його боку не будуть копіювати або змінювати програмне забезпечення; створювати програми, похідні програмного забезпечення; проникати у програмне забезпечення для одержання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення, наданих Партнеру в рамках Оферти, а також модифікувати служби, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.
9.5. Розміщуючи Контент на Сайті, Партнер передає Виконавцю право робити його копії, право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.
9.6. Претензії з боку третіх осіб до Виконавця за фактом порушення будь-яких майнових та особистих немайнових прав авторів та правовласників у зв'язку з розміщенням Партнером будь-якого Контенту, Партнер зобов'язується врегулювати власними силами та власним коштом, а також компенсувати Виконавцю всі витрати та збитки, понесені ним у зв'язку з із такими порушеннями.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ
10.1. Всі розбіжності або суперечки, які можуть виникнути між сторонами Оферти, повинні вирішуватися в досудовому порядку шляхом переговорів, направлення претензійних листів. Термін відповіді на претензію – 10 (Десять) робочих днів. Претензії Партнера по Оферті приймаються та розглядаються Виконавцем лише письмово.
10.2. До відносин сторін щодо Оферти застосовується законодавство України.
10.3. Якщо згода з якихось причин не буде досягнута в ході досудового врегулювання, суперечка, яка випливає з Оферти, підлягає розгляду в суді України

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП "Михацька Галина Миколаївна". Юридична адреса: 65082, Україна, м. Одеса, пров. Некрасова 7. Офіс 5