ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ПОКУПЦЯМ TRAFICBANK.COM

Цей документ (далі – Оферта) визначає порядок надання інформаційних послуг, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між «ФОП Михацька Галина Миколаївна», що надалі іменується «Виконавець», і дієздатним повнолітнім споживачем інформаційних послуг, що придбаває або придбав товар з використанням сайту traficbank .com, що прийняв Оферту та називається надалі «Покупець».

1. ТЕРМІНИ

У рамках Оферти застосовуються такі терміни:
1.1. Сайт – сукупність результатів інтелектуальної діяльності (програма для ЕОМ, фото, відео та ін.), розміщених у мережі Інтернет за унікальним доменним ім'ям traficbank.com, за допомогою яких Виконавець надає інформаційні послуги в рамках Оферти.
1.2. Сервіси Сайту – функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, які забезпечують програмне забезпечення Сайту та доступні для Користувачів. Виконавець має право самостійно та без попередження Користувачів змінювати Сервіси Сайту та їх функціональні особливості.
1.3. Товар – послуги та/або цифрові/інформаційні товари Автора, які він продає за допомогою Сайту. Товари поділяються на такі типи: електронні книги та посібники, навчальні курси (текстові, аудіо та відео), платний доступ на сайт (членство), та їх підтипи
1.4. Адміністратор – фізична особа, представник Виконавця, який має повноваження приймати рішення щодо скарг Покупців. Адміністратор керується у своїй діяльності внутрішнім переконанням та не несе відповідальності за дії користувачів Сайту. Зв'язок з Адміністратором здійснюється електронною поштою main@traficbank.com
1.5. Контент – результати інтелектуальної діяльності, що становлять інформаційне наповнення Сайту.
1.6. Користувач – зареєстрована на Сайті відповідно до угоди користувача, доступної на Сайті за адресою: https://traficbank.com/agreement-uk, дієздатна фізична особа з 15 років.
1.7. Автор – Користувач Сайту, який розмістив інформацію про Товар на Сайті, та відповідальний за виконання угоди купівлі-продажу Товару (надання послуг) з Покупцем.
1.8. Акаунт – особистий кабінет (розділ на Сайті) Користувача, за допомогою якого здійснюється керування продажами Товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця угода має характер публічного договору-оферти відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного та безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) та її Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові всім споживачів.
2.2. Дії Покупця, спрямовані на придбання Товару (заповнення форми на Сайті, оплата Товару), свідчить про акцепт, тобто повну згоду Покупця з Офертою.
2.3. Положення Угоди застосовні в рамках Оферти.
2.4. На Сайті укладаються угоди між Автором, який розмістив Товар, та Покупцем. Сайт, а також Виконавець, не є ні платіжною системою, ні оператором електронних коштів у розумінні Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2346-III
2.5. Виконавець має право будь-коли змінювати умови Оферти в односторонньому порядку. Покупець зобов'язується самостійно ознайомитися з чинною редакцією Оферти, доступною для будь-якого Покупця при висловленні його наміру придбати Товар.
2.6. Покупець погоджується на отримання від Виконавця рекламної та іншої інформації електронною поштою, вказаною на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Виконавець надає Покупцю інформаційні послуги з надання доступу до інформації про Товари та можливості їх сплатити, а Покупець зобов'язується прийняти послуги. Послуги надаються безкоштовно, якщо Сервісами Сайту не передбачено інше.
3.2. Виконавець має право без погодження з Покупцем залучати третіх осіб для надання послуг по Оферті, залишаючись відповідальним за їх дії перед Покупцем. Зазначене у цьому пункті не належить до взаємовідносин Покупців та Авторів за фактом виконання останніми зобов'язань щодо реалізації Товарів.

4. ОПЛАТА

4.1. Покупець перераховує Автору кошти через системи прийому платежів «Інтеркас» (https://www.interkassa.com), «Tranzzo» (https://tranzzo.com) та ін. Акцепт Оферти означає повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов переказу платежів обраної ним системи.
4.2. У разі виникнення на вищевказаних сайтах технічних проблем та/або конфліктних ситуацій при оплаті Товару Покупець зобов'язується самостійно врегулювати такі конфлікти з адміністрацією відповідного сайту.
4.3. Виконавець не відповідає за наслідки відхилення платежу вищезазначеними системами та за своєчасність перерахування ними оплати Товару. Товар вважається оплаченим з надходження коштів у розпорядження Виконавця.
4.4. Ціни на товари встановлюються авторами.
4.5. Оплачуючи товар Покупець беззастережно приймає умови Політики повернення коштів
4.6. Оплата Товарів із Періодичними Платежами
4.6.1. Для деяких Товарів на сервісі Traficbank передбачено оплату з періодичними (рекурентними) платежами.
4.6.2. Періодичні Товари – це Товари з початковою та періодичною ціною. У момент покупки Покупець платить початкову ціну, а потім, через зазначений період часу (визначений Автором Товару) платить періодичну ціну із заданою періодичністю: раз на 7 - 30 днів або раз на 1 - 12 місяців. Автор може вказати кількість повторних платежів, або передплата може продовжуватися нескінченно доти, доки не буде скасована Покупцем.
4.6.3. Інформація про наявність у Товару періодичних платежів, суму початкової оплати, а також суму та кількість переодичних платежів завжди доступна Покупцю на сторінці створення Замовлення на оплату Товару.
4.6.4. Фактом Оплати Замовлення на Товар з періодичними платежами Покупець Погоджується на подані на сторінці Створення Замовлення умови списання періодичних платежів і тим самим здійснює підписку на списання періодичних платежів із зазначеною Покупцем банківської картки за цими умовами.
4.6.5. Покупець може скасувати підписку в будь-який момент для кожного оплаченого ним Товару з періодичними платежами, перейшовши за спеціальним посиланням для скасування підписки, яке знаходиться у листі-квитанції про оплату Товару з періодичними платежами. Після скасування підписки жодні майбутні платежі за цим Товаром не здійснюватимуться. Автор товару буде негайно повідомлено про відміну підписки, а Доступ до оплаченого Товару зберігається до моменту, коли повинен був бути списаний черговий періодичний платіж і далі припиняється або переводиться на "безкоштовний" рівень. Скасування передплати за конкретним Товаром не скасовує підписку за іншими Товарами з періодичними платежами, якщо Покупець придбав кілька таких Товарів.
4.6.6. Оплата Товарів з періодичними платежами можлива лише з використанням банківської картки та також здійснюється за допомогою систем прийому платежів «Інтеркас» (https://www.interkassa.com), «Tranzzo» (https://tranzzo.com) та ін. Акцепт Оферти означає повне та беззастережне прийняття Покупцем умов переказу платежів обраної ним системи.
4.6.7. Товар з періодичними платежами може мати пробний період від 1 дня (24 годин) до 30 днів. Пробний період може бути платним, як правило, за меншою, щодо періодичного платежу ціною, або безкоштовним.
4.6.8. Якщо у Товару з періодичними платежами передбачений Пробний Період, тривалістю більше 7 днів, то Покупця буде повідомлено за 7 діб до його закінчення листом, надісланим на електронну пошту (e-mail) Покупця, вказаний ним під час створення Замовлення. Якщо Пробний Період становить менше 7 днів, то додаткове e-mail повідомлення не надсилається.
4.6.9. Після кожного переодичного платежу також надсилається e-mail повідомлення (квитанція) з інформацією про платеж, Товар, дату та суму наступного платежу, якщо він передбачається, а також посиланням на скасування підписки.

5. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Виконавець не несе відповідальності за якість розміщених Авторами Товарів. Модерація Товарів є правом, але з обов'язком Виконавця.
5.2. Покупець зобов'язується самостійно вирішувати безпосередньо з Автором спори, пов'язані з виконанням угоди, укладеної з використанням Сайту.
5.3. Покупець має право направити Адміністратору скаргу (негативний відгук) на недобросовісні дії Автора. При цьому, Покупець погоджується з тим, що Адміністратор вживає всіх можливих заходів до врегулювання спірної ситуації на правах посередника, проте, за якість Товарів, сумлінність Автора, Адміністратор не несе відповідальності.
5.4. Виконавець відповідає за своєчасний переказ Автору суми, сплаченої за Товар, за винятком випадків дії непереборної сили (у тому числі технічних несправностей у роботі Сайту), а також протиправних та/або несумлінних дій третіх осіб. З моменту передачі Автору суми, сплаченої за Товар, послуги вважаються наданими Виконавцем та прийнятими Покупцем.
5.5. Якщо на момент отримання Виконавцем коштів у рахунок оплати Товару Акаунт Автора виявиться заблокованим, Виконавець повертає Покупцеві сплачену ним суму протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів.
5.6. Покупець відповідає за достовірність та актуальність даних, що повідомляються Виконавцю, та несе всі ризики, пов'язані із зазначенням неточної інформації. Персональні дані Покупця обробляються виключно для виконання Виконавцем своїх зобов'язань по Оферті та відповідно до Політики використання даних.
5.7. Покупець розуміє та беззастережно погоджується з тим, що користується послугами виключно на свій страх і ризик та що послуги надаються Покупцеві на умовах «як є» та «як доступно», а саме: Виконавець не заявляє та не гарантує, що
- послуги відповідатимуть вимогам Покупця;
- послуги будуть надаватися безперервно, своєчасно, безпечно та без помилок;
- будь-яка інформація, отримана Покупцем у результаті використання послуг, буде точною та надійною;
- дефекти в роботі або функціональних можливостях будь-якого програмного забезпечення у складі Сайту будуть виправлені в очікуваний Покупцем термін;
- завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою Сайту виконується на власний розсуд Покупця на його страх та ризик;
- поради або інформація в усній або письмовій формі, отримані Покупцем від Користувачів або за допомогою послуг, не надають жодних гарантій, які не виражаються явно в цих умовах.
5.8. Приймаючи положення Оферти, Покупець усвідомлює та беззастережно погоджується з тим, що Виконавець не несе перед Покупцем відповідальності за:
будь-які прямі, непрямі, випадкові, спеціальні, опосередковані та штрафні збитки, понесені Покупцем у процесі використання Сайту. До таких збитків відноситься, крім іншого, втрачена вигода (як пряма, так і непряма), збитки ділової репутації та інші види нематеріальної шкоди, втрата даних, витрати на придбання товарів або послуг, що замінюють;
будь-які збитки або заподіяні Покупцеві збитки, у тому числі збитки та збитки внаслідок розрахунку Покупця на повноту, точність чи достовірність будь-якої рекламної інформації або ж у результаті співробітництва чи угоди між Покупцем та Автором або будь-яким рекламодавцем/спонсором, рекламні матеріали якого Покупець отримав у результаті використання Сайту.
5.9. Обмеження відповідальності Виконавця діє незалежно від того, чи Виконавцю було відомо про можливу шкоду Покупця.
5.10. Розміщуючи на Сайті Контент, залишаючи відгуки, Покупець зобов'язується дотримуватись законодавства України та країни, громадянином якої він є. У разі порушення умов цього пункту Покупцем Виконавець зберігає за собою право видалити будь-яку інформацію, розміщену Покупцем, без попереднього повідомлення останнього.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

6.1. Всі розбіжності або суперечки, які можуть виникнути між сторонами Оферти, повинні вирішуватися в досудовому порядку шляхом переговорів, направлення претензійних листів. Термін відповіді на претензію – 10 (Десять) робочих днів. Претензії Покупця по Оферті приймаються та розглядаються Виконавцем лише письмово.
6.2. До відносин сторін щодо Оферти застосовується законодавство України.
6.3. Якщо згода з якихось причин не буде досягнута в ході досудового врегулювання, суперечка, яка випливає з Оферти, підлягає розгляду в суді України

7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП "Михацька Галина Миколаївна". Юридична адреса: 65082, Україна, м. Одеса, пров. Некрасова 7. Офіс 5