ПУБЛІЧНА ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ АВТОРАМ TRAFICBANK.COM

Даний документ (далі – Оферта) визначає порядок надання інформаційних послуг, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між «ФОП МИХАЦЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА», що надалі іменується «Виконавець», і дієздатним повнолітнім споживачем інформаційних послуг, користувачем сайту traficbank.com, що розмістив на сайті пропозиція про купівлю своїх товарів та/або послуг (далі – Автор), який прийняв Оферту.

1. ТЕРМІНИ

У рамках Оферти застосовуються такі терміни:

1.1. Сайт – сукупність результатів інтелектуальної діяльності (програма для ЕОМ, фото, відео та ін.), розміщених у мережі Інтернет за унікальним доменним ім'ям traficbank.com, за допомогою яких Виконавець надає інформаційні послуги в рамках Оферти.
1.2. Товар – послуги та/або цифрові/інформаційні товари Автора, які він продає за допомогою Сайту. Продукти поділяються на такі типи: електронні книги та посібники, навчальні курси (текстові, аудіо та відео), платний доступ на сайт (членство), та їх підтипи
1.3. Адміністратор – фізична особа, представник Виконавця, який має повноваження приймати рішення щодо скарг користувачів Сайту. Адміністратор керується у своїй діяльності внутрішнім переконанням та не несе відповідальності за дії користувачів Сайту, а також здійснює попередню перевірку матеріалів Авторів, які завантажуються на Сайт. Зв'язок з Адміністратором здійснюється електронною поштою main@traficbank.com
1.4. Контент – результати інтелектуальної діяльності, що становлять інформаційне наповнення Сайту.
1.5. Покупець – фізична особа, яка відвідала Сайт, що має намір придбати або набув Товар Автора.
1.6. Користувач – зареєстрована на Сайті відповідно до угоди користувача, доступної на Сайті за адресою:
https://traficbank.com/agreement-uk, дієздатна фізична особа з 15 років.

1.7. Партнер – Пользователь, представитель Автора, принявший партнерские условия (Партнерскую систему) продажи Товара Автора.

1.8. Акаунт – особистий кабінет (розділ на Сайті) Користувача, за допомогою якого здійснюється керування продажами Товарів. Кожен Користувач отримує Обліковий запис після проходження реєстрації на Сайті. Після реєстрації Користувач отримує безкоштовний Акаунт

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця угода має характер публічного договору-оферти відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного та безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) та її Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові всім споживачів.
2.2. Додавання Товару на Сайті, купівля платного Аккаунту, придбання платних послуг Виконавця свідчить про акцепт, тобто повну згоду Автора з Офертою.
2.3. Акцепт Оферти означає також беззастережне прийняття Автором умов користувальницької угоди та всіх її додатків, тобто положення угоди застосовні в рамках Оферти.
2.4. Сайт призначений для розміщення Авторами інформації про свої Товари з метою подальшої їх реалізації через свої інтернет-сайти. Сайт, а також Виконавець, не є платіжною системою в розумінні Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2346-III

2.5. Усі грошові операції Авторів та Покупців проводяться через системи прийому платежів «Інтеркаса» (https://www.interkassa.com), «Tranzzo» (https://tranzzo.com) та ін. Акцепт Оферти означає повне та беззаперечне прийняття Автором умов переказу платежів зазначених систем.
2.6. Виконавець має право будь-коли змінювати умови Оферти в односторонньому порядку. Автор зобов'язується самостійно ознайомитися з чинною редакцією Оферти, яка завжди доступна на Сайті за адресою: https://traficbank.com/oferta-authors-uk . Зміни Оферти набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Виконавець надає Автору такі інформаційні послуги, а Автор зобов'язується прийняти послуги та сплатити ті з них, які підлягають оплаті:
3.1.1. Надає інформаційний простір на Сайті для розміщення інформації про товар
3.1.2. Виконавець може запропонувати Автору на власний розсуд та за згодою Автора послугу розміщення його товару або товарів на Сайті "під ключ". Вартість даної послуги та можливість її надання обумовлюється з Автором індивідуально.
3.2. Виконавець має право залучати третіх осіб для надання послуг по Оферті, залишаючись відповідальним за їхні дії перед Автором.

4. ДОДАВАННЯ ТОВАРУ
4.1. Статус Автора надається Користувачеві після додавання Продукту на Сайті або після купівлі платного Аккаунта.
4.2. Кожен Акаунт має обмеження за кількістю Товарів, Покупців, що додаються, максимально можливою ціною Товару, Користувач має можливість змінити тип Акаунту в будь-який час на умовах, зазначених в Оферті.
4.3. Обов'язковими при додаванні на Сайт Товару є такі дії Користувача:
-Вибір типу Товару;
-Вказівка найменування Товару;
-вказівку посилання на інтернет-сайт, за допомогою якого можна придбати Товар;
-Визначення ціни Товару;
-Вибір статусу продажів (активні продажі або продажу призупинені);
-Вибір параметрів Партнерської системи;
-Визначення категорії Товару;
-Створення опису Товару (до 3000 символів);
-Вибір типу служби підтримки (прямо через свою адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті, через посилання інтернет-сайту Користувача на власну службу підтримки, або підтримка через службу Виконавця).
-Визначення параметрів придбання Товару Покупцями;
-Вказівка сторінки або посилання на файли, на які Покупець буде перенаправлений після оплати Товару, а також при відмові від оплати Товару.

4.4. Користувач також може завантажити на Сайт зображення Товару.
4.5. На інтернет-сайті Автора має бути розміщено посилання на покупку Товару, інакше інформація про Товар не буде опублікована на Сайті, а опублікована інформація про Товар буде заблокована Адміністратором.
4.6. Автор зобов'язаний розмістити на своєму сайті свої контактні дані (телефон, e-mail або інший спосіб зв'язку). За відсутності контактних даних товар може бути заблоковано.
4.7. При розміщенні товару на сервісі traficbank.com Автор зобов'язаний уточнювати суть методики, що ним просувається, за запитом модератора. Це стосується, перш за все, методик із заробітку - необхідно надати інформацію, на чому саме ґрунтуватиметься заробіток.
4.8. Автор самостійно вибирає параметри Партнерської програми, у тому числі відсоток відрахувань Партнерам під час продажу ними Товарів Автора, та у будь-який час має право її змінювати.
4.9. У разі якщо Автор при додаванні Товару вказав на необхідність введення телефонного номера Покупця при покупці Товару, то продаж Товару буде можливий тільки після вказівки телефонного номера Покупцем.
4.10. Після оплати Товару посилання на Товар для Покупця активне протягом 48 годин, після чого Покупець зможе відновити його, вказавши свої дані, повідомлені при купівлі Товару (телефонний номер, адреса електронної пошти).
4.11. Автор має право вказати вартість Товару в українських гривнях, російських рублях євро або в доларах США. До вартості Товару, вказаної Автором, або додається комісія Виконавця, зазначена у розділі 5 Оферти
4.13. Адміністратор протягом 24 годин після заповнення Користувачем усіх обов'язкових параметрів Товару на відповідній сторінці Сайту здійснює перевірку (модерацію) отриманої інформації, за результатами якої публікує відповідну інформацію на Сайті (додає Товар до каталогу) або відхиляє таку публікацію.
4.14. На Сайті заборонено розміщувати інформацію про Товари та послуги:
4.14.1. Порушують законодавство України, зокрема міжнародні угоди.
4.14.2. Що не відповідають положенням Угоди та здоровому глузду.
4.14.3. Які являють собою шкідливі комп'ютерні програми.
4.14.4. Порушують інтелектуальні права.
4.14.5. Що містять інформацію про інших Авторів та Покупців Сайту.
4.14.6. Що містять інформацію про користувачів платіжної системи WebMoney Transfer.
4.14.7. Які являють собою програмне забезпечення, послуги або навчальні матеріали, що забезпечують «накрутку» (автосерфери, автоскладачі, автоклікери і т.д.).
4.14.8. Що містять адреси електронної пошти та SMTP (POP3) серверів (email-баз, спам-листів, контактів скайп, номерів телефонів).
4.14.9. Що представляють собою програмне забезпечення, призначене для збору адрес електронної пошти або для здійснення масового розсилання електронних листів (на дошки оголошень в Інтернеті, форуми, блоги і т.д.).
4.14.10. У назві, опис яких є реклама сторонніх інтернет-ресурсів (магазинів, торгових майданчиків і т.д.).
4.14.11. Дублюючі вже додані в каталозі на Сайті Товари.
4.14.12. Походження та права на які Автор не може підтвердити, а Адміністратор – перевірити.
4.14.13. Які використовують Сайт як обмінний пункт.
4.14.14. Що не відповідають правилам Сайту, виконані в низькій якості, а також містять інформацію, взяту з відкритих джерел.
4.14.15. Щодо надання недостовірних рекомендацій та відгуків на інформаційні товари за винагороду продавця.
4.15. Забороняється розміщення на Сайті інформації про Товари, продажні сторінки (сайти Автора) яких розміщені на безкоштовних доменах та хостингах.
4.16. Забороняється розміщення на Сайті інформації про Товари з прямими обіцянками швидкого збагачення та Покупців, які вводять в оману, а також інформація про які не відповідає дійсності.
4.17. При розміщенні продуктів або послуг, що надаються Покупцеві не відразу, а через певний час після покупки (вебінари, налаштування чогось під ключ тощо), Автор зобов'язаний надати Модераторам виразну інструкцію, що і в який термін отримає Клієнт
4.18. На сайті автора, що продає, заборонені дублюючі способи оплати та посилання на продаж через сторонні платіжні сервіси.
4.19. Сервіс TraficBank має право відмовити у розміщенні того чи іншого товару без вказівки конкретних на те причин.

5. ОПЛАТА

5.1. Після реєстрації Користувачеві надається Акаунт «Базовий».
5.2. Умови придбання платних облікових записів вказані на Сайті в розділі «Зміна облікового запису».
5.3. Після оплати Аккаунт «Преміум», надаються Автору або на певний термін або назавжди, залежно від обраного тарифу
5.4. Оплата Аккаунту «Преміум» не повертається Автору, якщо він вирішив більше не користуватися сервісом.
5.5. Автор має можливість поповнити баланс на своєму акаунті через доступну систему прийому платежів.
5.6. Автор також виплачує Виконавцю комісію за продаж Товарів, яка становить 11% (Одинадцять відсотків) від вартості Товару, вказаної Автором. Відсоток комісії може бути змінений Виконавцем, у тому числі без повідомлення Автора
5.7. Комісія включається до підсумкової вартості Товару, що повідомляється Покупцю. Виконавець приймає оплату від Покупця та перераховує на баланс Автора вартість Товару за вирахуванням комісії. Фактично кошти залишаються на зберіганні у Виконавця до моменту виведення коштів відповідно до п.п. 5.7.-5.8.
5.8. Кошти, перераховані Покупцями за Товар, виплачуються Автору на запит на його електронний гаманець у системах «Qiwi», «Яндекс гаманець», "Payeer", "Okpay" або банківську картку.
5.9. Для отримання коштів Автор повинен попередньо замовити їхній висновок у своєму Акаунті, або налаштувати в Акаунті «авто-висновок».
5.10. Виконавець має право в односторонньому порядку запроваджувати шляхом опублікування на Сайті нові тарифи за послуги в рамках Оферти. Користувач та/або Автор зобов'язуються самостійно знайомитись з новими тарифами на Сайті.
5.11. Виконавець має право блокувати кошти на балансі Користувача та/або Автора, а також застосовувати інші санкції за порушення, передбачені користувальницькою угодою.
5.12. Виконавець має право здійснити повернення коштів Покупцю у таких випадках:
5.12.1. Виконавець отримав обґрунтовану скаргу Покупця (у такому разі кошти повертаються Виконавцем Покупцю)
5.12.2. Платіжна система, за допомогою якої здійснювалася оплата Товару, здійснила повернення коштів та повідомила про це Виконавця.
5.13. Про всі повернення Автор отримує інформацію в особистому кабінеті. У розділі замовлення повернене замовлення має статус "Відхилено".
5.14. Автор зобов'язується самостійно декларувати свої доходи перед державними органами та сплачувати відповідні податки. Виконавець не є податковим агентом Автора.
5.15. Усі виплати Авторам у рамках Оферти здійснюються з урахуванням комісій відповідних платіжних систем, сервісів та платіжних операторів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Автор розуміє та беззастережно погоджується з тим, що користується послугами виключно на свій страх і ризик і що послуги надаються Автору на умовах «як є» та «як доступно», а саме Виконавець не заявляє та не гарантує, що
- послуги відповідатимуть вимогам Автора;
- послуги будуть надаватися безперервно, своєчасно, безпечно та без помилок;
- будь-яка інформація, отримана Автором у результаті використання послуг, буде точною та надійною;
- дефекти у роботі або функціональних можливостях будь-якого програмного забезпечення у складі Сайту, будуть виправлені в очікуваний Автором термін;
- завантаження будь-яких матеріалів та їх отримання іншим способом за допомогою Сайту виконується на власний розсуд Автора на його страх та ризик;
- поради чи інформація в усній чи письмовій формі, отримані Автором від користувачів Сайту та Покупців або за допомогою послуг, не надають жодних гарантій, не виражених явно в цих умовах.
6.2. Приймаючи положення Оферти, Автор чітко усвідомлює та беззастережно погоджується з тим, що Виконавець не несе перед Автором відповідальності за:
- будь-які прямі, непрямі, випадкові, спеціальні, опосередковані та штрафні збитки, завдані Автором у процесі використання Сайту. До таких збитків відноситься, крім іншого, втрачена вигода (як пряма, так і непряма), збитки ділової репутації та інші види нематеріальної шкоди, втрата даних, витрати на придбання товарів або послуг, що замінюють;
- будь-які збитки або заподіяні Авторові збитки, у тому числі збитки та збитки внаслідок розрахунку Автора на повноту, точність чи достовірність будь-якої рекламної інформації або ж внаслідок співробітництва чи угоди між Автором та будь-яким рекламодавцем чи спонсором, рекламні матеріали якого Автор отримав у результаті використання Сайту;
- Порушення конфіденційності з вини Автора пароля до персоніфікованого доступу до Сайту;
6.3. Обмеження відповідальності Виконавця діє незалежно від того, чи Виконавцю було відомо про можливу шкоду Автора.
6.4. Розміщуючи на Сайті Контент та/або інформацію про Товар, Автор зобов'язується дотримуватись законодавства України та всіх країн, для громадян яких призначені товари Автора. У разі порушення умов цього пункту Автором Виконавець зберігає за собою право видалити будь-яку інформацію про Товар на Сайті без попереднього повідомлення Автора.
6.5. Розміщуючи інформацію про Товар, Автор приймає всю повноту відповідальності за достовірність, сумлінність та своєчасність такої інформації, включаючи, але не обмежуючись, Автор несе відповідальність за:
- відповідність декларованого Автором на Сайті Товару законодавству України та всіх країн, для громадян яких призначені товари Автора
- відповідність Товару Автора, інформація про який розміщується на Сайті, заявленій якості.
- будь-які матеріальні вимоги споживачів товарів автора, пред'явлені Виконавцю.

7. САНКЦІЇ. БЛОКУВАННЯ АККАУНТУ

7.1. Виконавець має право в односторонньому позасудовому порядку розірвати Оферту з Автором та припинити надання йому послуг у таких випадках:
7.1.1. Якщо Покупець, який здійснив покупку Товару, залишиться незадоволеним придбаним Товаром і залишить негативний відгук, то, у разі відсутності від Автора дій у відповідь, його особистий рахунок на Сайті та Товари будуть тимчасово заблоковані. У разі якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту блокування, Автор не врегулює з Покупцем суперечку, що виникла, або не поверне Покупцеві сплачену за Товар суму, Автор позбавляється права користування послугами, а кошти з рахунку Автора в системі будуть списані на повернення Покупцю. Виконавець залишає за собою безумовне право самостійно здійснити повернення коштів за проданий Товар, на який було залишено негативний відгук (отримано скаргу) Покупцем, у разі якщо протягом 3 (Трьох) діб після отримання запиту Адміністратора Автор не залишив зустрічний коментар або не зв'язався з Адміністратором. Повернення коштів Покупцю здійснюється з особистого рахунку Автора в повному обсязі з урахуванням усіх комісійних на реквізити Покупця.
7.1.2. У разі, якщо Виконавець обґрунтовано вважатиме, що Автор веде неправомірну діяльність, порушує чинне законодавство України та будь-яку з країн, для громадян яких призначені товари Автора та/або міжнародні норми.
7.1.3. Якщо Автор завів Акаунт Партнера з метою придбання для своїх потреб чужих товарів з партнерською знижкою. При виявленні такого факту Виконавець має право анулювати транзакцію за Товар та заблокувати Акаунт Автора без пояснення причин.
7.1.4. У разі невиконання Автором умови про розміщення посилання для продажу Товару на своєму сайті протягом 24 (Двадцяти чотирьох) годин Адміністратор має право заблокувати Товар та/або Акаунт Автора до моменту додавання посилання.
7.1.5. У разі невиконання Автором умови розміщення на сайті своїх контактних даних (телефону, e-mail або іншого способу зв'язку) Товар може бути заблокований. Дані Автора мають бути достовірними, і Адміністратор може вимагати їхнього документального підтвердження. Адміністратор у будь-який час може зв'язатися з Автором за вказаним ним способом зв'язку. У разі відсутності відповіді за наданим Автором способом зв'язку протягом 48 (Сорока восьми) годин за зверненням Покупця або Адміністратора Товар та/або Акаунт Автора може бути заблокований.
7.2. Виконавець має право застосувати до Автора штрафні санкції у таких випадках:
7.2.1. За розсилку СПАМу за допомогою сервісів Сайту. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор виносить автору попередження; за повторне порушення має право застосувати штраф; за третє порушення, а також у разі надходження скарги на СПАМ від провайдера – Адміністратор має право заблокувати Акаунт Автора без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.2. За розсилку СПАМу з рекламою сторонніх сервісів (інтернет-сайтів). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу; за повторне порушення – заблокувати Акаунт Автора без можливості поновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.3. За розсилку СПАМу від імені «TraficBank», а також за розсилку СПАМу по користувачам, що щойно зареєструвалися. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді блокування Аккаунту без можливості відновлення.
7.2.4. За придбання Товару (послуги) за своїм партнерським посиланням. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді попередження (з відхиленням партнерської винагороди); повторне порушення тягне за собою відхилення всіх партнерських винагород та штраф; за третє порушення слід блокування Аккаунта без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.5. За піратство (неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу у 10-кратному розмірі вартості Товару Автора; за повторне порушення слідує блокування Аккаунта, без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.6. За неповажне звернення до Користувачів, Адміністратора та/або іншого представника Виконавця. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді попередження; повторне порушення - тягне за собою штраф; за третє порушення слід блокування Аккаунта без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.7. За розміщення Товарів-клонів, послуг (дублювання своїх Товарів у каталозі). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1 000,00 (однієї тисячі) рублів; повторне порушення тягне за собою блокування Аккаунта без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.8. За шахрайство. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді блокування Аккаунта без можливості відновлення, при цьому кошти з особового рахунку Автора на Сайті підлягають списанню на користь Виконавця.
7.2.9. За обмін базами Покупців інформацію про які Автор отримав за допомогою Сайту. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу
7.2.10. За встановлення та використання сторонніх скриптів/програм з метою генерації партнерського трафіку. За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу. Повторне порушення тягне за собою блокування Аккаунта без можливості відновлення.
7.2.11 За підміну Авторами на своєму сайті, що продає, звичайних посилань на партнерські (або за інші маніпуляції з партнерським трафіком). За одноразове порушення цього пункту Адміністратор має право застосувати санкцію у вигляді штрафу. За повторне порушення - блокування облікового запису без можливості відновлення та без можливості виведення коштів з облікового запису.
7.3. На вимогу Адміністратора Автор зобов'язується надати доступ до Товару (якщо Товар закрито, запаролено) для модерації. Відмова Автора у наданні доступу до Товару тягне за собою санкцію у вигляді блокування Товару.

8. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ

8.1. Будь-які дії Автора з використанням логіну та пароля до Акаунту підтверджує факт формування простого електронного підпису безпосередньо Автором. Простий електронний підпис є комбінацією з логіну і пароля і підтверджує, що електронне повідомлення надіслано конкретною особою.
8.2. Електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.
8.3. Автор зобов'язується дотримуватися конфіденційності свого електронного підпису (не передавати свої логін та пароль або надавати доступ до Акаунту третім особам), та несе повну відповідальність за її збереження та індивідуальне використання, самостійно обираючи спосіб їх зберігання та обмеження до них доступу.
8.4. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю, їх втрати або розкриття третім особам Автор зобов'язаний негайно повідомити про це Виконавця шляхом надсилання електронного листа із зазначеної в особистому кабінеті адреси електронної пошти.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Всі об'єкти на сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти є об'єктами виняткових прав.
9.2. Жодні об'єкти інтелектуальної власності, а також будь-який Контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані без попереднього письмового дозволу правовласника.
9.3. Автор, розміщуючи Контент у будь-якому місці на Сайті, безоплатно надає Виконавцю невиключне право на використання Контенту шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу та розповсюдження з метою функціонування Сайту або у зв'язку з ними, у тому числі для його популяризації. Вказане у цьому право надається на весь термін охорони виключного права та поширюється на територію всіх країн світу. Виконавець може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Автора як складові у відповідні збірники, здійснювати інші дії, що служать досягненню зазначених цілей.
9.4. Автору надається особисте невиключне та непередаване право використовувати програмне забезпечення Сайту, за умови, що ні сам Автор, ні будь-які інші особи за сприяння з його боку не копіюватимуть або змінюватимуть програмне забезпечення; створювати програми, похідні програмного забезпечення; проникати у програмне забезпечення для одержання кодів програм; здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення, наданих Автору в рамках Оферти, а також модифікувати служби, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.
9.5. Розміщуючи Контент на Сайті, Автор передає Виконавцю право робити його копії, право зберігати архівні копії Контенту протягом невизначеного терміну.
9.6. Претензії з боку третіх осіб до Виконавця за фактом порушення будь-яких майнових та особистих немайнових прав авторів та правовласників, у зв'язку з розміщенням Автором будь-якого Контенту, Автор зобов'язується врегулювати самотужки та за свій рахунок, а також компенсувати Виконавцю всі витрати та збитки, завдані ним у у зв'язку з такими порушеннями.

10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

10.1. Всі розбіжності або суперечки, які можуть виникнути між сторонами Оферти, повинні вирішуватися в досудовому порядку шляхом переговорів, направлення претензійних листів. Термін відповіді на претензію – 10 (Десять) робочих днів. Претензії Автора по Оферті приймаються та розглядаються Виконавцем лише письмово.
10.2. До відносин сторін щодо Оферти застосовується законодавство України.
10.3. Якщо згода з якихось причин не буде досягнута в ході досудового врегулювання, суперечка, яка випливає з Оферти, підлягає розгляду в суді України

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
ФОП "Михацька Галина Миколаївна". Юридична адреса: 65082, Україна, м. Одеса, пров. Некрасова 7. Офіс 5

Made on
Tilda