УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

Використовуючи сервіс, що є сайтом, доступним в мережі Інтернет під унікальним доменним ім'ям traficbank.com (далі – Сайт) користувач мережі Інтернет беззастережно погоджується з цією угодою (далі – Угода), що регламентує правила використання Сайту. Сайт є електронним майданчиком для розміщення інформації про товари та послуги. Угода визначає порядок надання послуг на Сайті, а також взаємні права, обов'язки та порядок взаємовідносин між ФОП Михацька Галина Миколаївна, що іменується в подальшому Виконавцем та Користувачем Сайту.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Сайт – сукупність результатів інтелектуальної діяльності (програма для ЕОМ, фото, відео та ін.), розміщених в мережі Інтернет за унікальним доменним ім'ям traficbank.com (включаючи домени наступних рівнів), за допомогою яких Виконавець надає інформаційні послуги в рамках Угоди.
1.2. Сервіси Сайту – функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, які забезпечують програмне забезпечення Сайту та доступні для Користувачів. Виконавець має право самостійно та без повідомлення Користувачів змінювати Сервіси Сайту з метою покращення якості надання послуг за Угодою.
1.3. Адміністратор – фізична особа, представник Виконавця, який має повноваження приймати рішення за скаргами користувачів Сайту. Адміністратор керується у своїй діяльності внутрішнім переконанням та не несе відповідальності за дії користувачів Сайту, а також здійснює попередню перевірку матеріалів Авторів, які завантажуються на Сайт. Зв'язок з Адміністратором здійснюється електронною поштою main@traficbank.com
1.4. Користувач – дієздатна фізична особа (або представник індивідуального підприємця чи юридичної особи), яка пройшла процедуру реєстрації на Сайті.
1.5. Відвідувач – незареєстрована або неавторизована на Сайті особа, яка відвідала сторінки Сайту. Якщо Відвідувач не погоджується з умовами Угоди, він зобов'язується негайно припинити перегляд Сайту.
1.6. Автор – Користувач, який розмістив на Сайті пропозицію щодо купівлі своїх товарів та/або послуг.
1.7. Партнер – Користувач, представник Автора, який прийняв партнерські умови (Партнерську систему) продажу Товару Автора.
1.8. Покупець – фізична особа, яка відвідала Сайт, який має намір придбати або придбав Товар Автора.
1.9. Товар – послуги та/або цифрові/інформаційні товари Автора, які він продає за допомогою Сайту. Продукти поділяються на такі типи: електронні книги та посібники, навчальні курси (текстові, аудіо та відео), платний доступ на сайт (членство), та їх підтипи
1.10. Контент – результати інтелектуальної діяльності, що становлять інформаційне наповнення Сайту (тексти, фотографії, відео та ін.).
1.11. Акаунт – особистий кабінет (розділ на Сайті) Користувача, за допомогою якого здійснюється керування продажами Товарів. Кожен Користувач отримує Обліковий запис після проходження реєстрації на Сайті. Після реєстрації Користувач отримує безкоштовний Акаунт, який він може будь-коли змінити на платний, відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Зміна акаунту»

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Виконавець надає Користувачеві доступ до Сервісів Сайту, за допомогою яких Автори розміщують інформацію про Товари, які вони пропонують до продажу, Партнери просувають (рекламують) ці Товари в мережі Інтернет, а Покупці набувають Товари.
2.2. Угода є документом згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України
2.3. Редакція Угоди, що діє, завжди доступна в мережі Інтернет за адресою: https://traficbank.com/agreement
2.4. Здійснюючи конклюдентні дії з метою реєстрації на Сайті, використовуючи Сервіси Сайту, Користувач здійснює акцепт Угоди. Акцепт Угоди означає беззастережне прийняття Користувачем усіх його положень та додатків, при цьому Користувач розуміє сутність та зміст положень Угоди, у тому числі покладені на неї відповідно до Угоди зобов'язання.
2.5. У разі незгоди з положеннями Угоди, Користувач або Відвідувач зобов'язуються негайно припинити використання Сайту.
2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку, без повідомлення Користувачів, вносити зміни до Угоди. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту опублікування на Сайті. Користувач та Відвідувач зобов'язуються самостійно знайомитись з актуальною редакцією Угоди.
2.7. Виконавець не є Автором, Партнером, Покупцем або представником/агентом Користувачів, не бере участі в угодах, які здійснюються зазначеними особами, та у спорах між ними.
2.8. Виконавець не є оператором електронних грошових коштів та оператором платіжної системи у розумінні не є платіжною системою у розумінні Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року № 2346-III
2.9. Виконавець не відповідає за якість Товарів та відповідність їх законодавству.
2.10. Користувач розуміє та беззастережно погоджується з тим, що користується послугами Виконавця виключно на свій страх та ризик та що послуги надаються Користувачеві на умовах «як є» та «як доступно», а саме Виконавець не заявляє та не гарантує, що
послуги відповідатимуть вимогам Користувача;
послуги будуть надаватися безперервно, своєчасно, безпечно та без помилок;
будь-яка інформація, отримана Користувачем у результаті використання послуг, буде точною та надійною;
дефекти в роботі або функціональних можливостях будь-якого програмного забезпечення у складі Сайту будуть виправлені в очікуваний Користувачем термін.
2.11. Зв'язок із Виконавцем з питань функціонування Сайту, а також з будь-яких інших питань, пов'язаних із виконанням зобов'язань за Угодою, здійснюється через службу підтримки.
2.12. Користувач погоджується на отримання від Виконавця рекламної та іншої інформації як безпосередньо на Сайті (в Акаунті), так і електронною поштою, вказаною при реєстрації на Сайті. Користувач має право відмовитися від отримання тієї чи іншої інформації шляхом зміни налаштувань «Оповіщення» у своєму Акаунті.
2.13. Виконавець має право на виконання своїх зобов'язань за Угодою залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним за їх дії перед Користувачем, як за власні.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

3.1. Для отримання можливості повноцінно використовувати Сервіси Сайту Відвідувачу необхідно пройти процедуру реєстрації та отримати статус Користувача.
3.2. Реєстрація здійснюється шляхом заповнення спеціальної форми на Сайті та підтвердження адреси електронної пошти.
3.3. Для здійснення платіжних операцій на Сайті Користувачеві необхідно мати «електронний гаманець» (Яндекс.Гроші чи Qiwi чи ін.).
3.4. Виконавець забезпечує конфіденційність отриманих від Відвідувачів та Користувачів персональних та інших даних відповідно до «Політики конфіденційності», яка є невід'ємною частиною Угоди.
3.5. Виконавець має право запитати у Користувача будь-які документи, що підтверджують відомості, вказані ним під час реєстрації, а також підтверджують наявність у Автора прав (у тому числі інтелектуальних) на Товари.
3.6. Користувач має право діяти на Сайті анонімно, однак Виконавець залишає за собою право в будь-який момент призупинити активність анонімного Користувача та вимагати його ідентифікації, в тому числі запросити Користувача направити з цією метою скан свого паспорта. Невиконання вимог Виконавця з ідентифікації Користувача, а також надання Користувачем під час реєстрації недостовірної інформації тягне за собою блокування Акаунту та розірвання Угоди в односторонньому позасудовому порядку Виконавцем.
3.7. Усі дії, вчинені з використанням Акаунта Користувача, вважаються вчиненими самим Користувачем та повною мірою покладають на нього відповідальність за такі дії.
3.8. Користувач особисто вживає необхідних та можливих заходів для запобігання несанкціонованому доступу третіх осіб до свого Акаунту. Користувач несе повну відповідальність за безпеку свого пароля, збереження своїх даних та передачу логіну та пароля третім особам.
3.9. Про несанкціонований доступ до свого логіну та пароля, Користувачеві слід негайно повідомити про це Адміністратора.
3.10. Користувач зобов'язується не робити жодних дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на Сайт.
3.11. Сайт може містити посилання на інші ресурси Інтернету. Цим Користувач погоджується з тим, що Виконавець не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів та інформацію, розміщену на них, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів.

4. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ
4.1. Будь-які дії Користувача з використанням логіну та пароля до Акаунта (ключ електронного підпису) підтверджують факт формування простого електронного підпису безпосередньо Користувачем. Простий електронний підпис є комбінацією з логіну і пароля і підтверджує, що електронне повідомлення надіслано конкретною особою. Аналогічне правило поширюється на дії Відвідувача, який використовує свою електронну пошту для зв'язку з Адміністратором.
4.2. Електронні документи, підписані простим електронним підписом, визнаються рівнозначними документами на паперових носіях, підписаними власноручним підписом.
4.3. Користувач зобов'язується дотримуватись конфіденційності свого електронного підпису (не передавати свої логін та пароль або надавати доступ до своєї електронної пошти третім особам), і несе повну відповідальність за її збереження та індивідуальне використання, самостійно обираючи спосіб їх зберігання та обмеження до них доступу.

5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

5.1. Виконавцю належить виключне право на всі результати інтелектуальної діяльності, розміщені ним на Сайті (зображення, аудіовізуальні твори, тексти, програми для ЕОМ та ін.).
5.2. Користувач та Відвідувач не мають права використовувати, з метою не обумовлених Угодою, об'єкти виняткових прав Виконавця без його спеціального дозволу, складеного у письмовій формі. Незалежно від того, чи здійснюються такі дії з метою отримання вигоди або без такої.
5.3. Користувачеві та Відвідувачу надається особисте невиключне та непередаване право використовувати Сайт за умови, що ні сам Користувач чи Відвідувач, ні будь-які інші особи за сприяння з боку Користувача чи Відвідувача не будуть:
-Копіювати або змінювати програмне забезпечення або об'єкти інтелектуальної власності на Сайті;
-Створювати програми, похідні від програмного забезпечення; проникати у програмне забезпечення для одержання кодів програм;
-здійснювати продаж, поступку, здачу в оренду, передачу третім особам у будь-якій іншій формі прав щодо програмного забезпечення, наданих Користувачеві за Угодою, а також модифікувати Сервіси Сайту, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до них.
5.4. При розміщенні на Сайті будь-яких об'єктів інтелектуальної власності Користувач гарантує дотримання положень законодавства та прав третіх осіб та бере на себе відповідальність за порушення.
5.5. Усі спірні ситуації, пов'язані з порушенням прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, Користувач та Відвідувач зобов'язуються врегулювати самостійно та власним коштом. Користувач також компенсує Виконавцю всі понесені у зв'язку з подібними суперечками збитки та витрати у повному обсязі.
5.6. У разі надходження на адресу Виконавця обґрунтованої заяви (як приватних осіб, так і органів влади) щодо порушення Користувачем законодавства або прав третіх осіб на розміщені ним об'єкти інтелектуальної власності Адміністратор видаляє такі об'єкти в односторонньому порядку. Також Адміністратор має право заблокувати Акаунт Користувача. Виняток становлять випадки, коли Адміністратор має докази правомірності розміщення Користувачем спірних об'єктів.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
6.1. Користувач та Відвідувач погоджуються з тим, що Сайт відповідає їхнім вимогам на момент прийняття Угоди та відповідатиме згодом.
6.2. За жодних обставин Виконавець та його представники не несуть відповідальності перед Користувачем, Відвідувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-яку непряму, випадкову, ненавмисну шкоду, включаючи втрачену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, заподіяну у зв'язку з використанням Сайту , вмісту Сайту або інших матеріалів, до яких Користувач, Відвідувач або інші особи отримали доступ за допомогою Сайту, навіть якщо Виконавець попереджав або вказував на можливість такої шкоди.
6.3. У будь-якому випадку відповідальність Виконавця обмежена вартістю платного Аккаунта та накладається на нього лише за наявності у діях Виконавця вини.
6.4. Користувач та Відвідувач несуть повну відповідальність за всі свої дії на Сайті та за наслідки цих дій.
6.5. Якщо внаслідок порушення Користувачем чинного законодавства, що регулює розміщення інформації та об'єктів інтелектуальної власності в мережі Інтернет, з Виконавця у судовому порядку будуть стягнуті штраф та/або інші виплати, Користувач зобов'язується компенсувати Виконавцю ці грошові суми у повному обсязі на підставі претензії останнього.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Угоду та заблокувати Акаунт Користувача без можливості поновлення на підставах та в порядку, передбачених Угодою, а також чинним законодавством, у тому числі міжнародними угодами.
7.2. Усі розбіжності або суперечки, які можуть виникнути між сторонами Угоди у зв'язку з її виконанням, повинні вирішуватися в досудовому порядку шляхом переговорів, направлення претензійних листів. Термін відповіді на претензію – 10 (Десять) робочих днів.
7.3. До відносин сторін за Угодою застосовується законодавство України.
7.4. Угода укладена російською мовою. Приймаючи Угоду, Користувач декларує, що текст Угоди йому зрозумілий і перекладу не потребує. У разі потреби Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок здійснити переклад Угоди на іншу, зрозумілу йому мову, або припинити використання Сайту.
7.5. Якщо згода з якихось причин не буде досягнута в ході досудового врегулювання, суперечка, яка випливає з Угоди, підлягає розгляду в суді України
Невід'ємною частиною Угоди є Політика конфіденційності, редакція, що діє, розташована за адресою: https://traficbank.com/privacy-uk

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
TraficBank LLC
Made on
Tilda